Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 30.6.2017
Nepřítomné třídy01234567891011
V1OZKZKZKZKZKZKZKZKZK
V1ZZKZKZKZKZKZKZKZKZK
V2OZKZKZKZKZKZKZKZKZK
V2ZZKZKZKZKZKZKZKZKZK
V3ZJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝ
1AThTh
1TThTh
1ZThTh
2AThTh
2TThTh
2ZThTh
3AThTh
3TThTh
3ZThTh
4AJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝ
4BJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝ
4TJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝ
4ZJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝJINÝ
E1ThThThThThTh
S1ThThThThThTh
E2AThThThThThThTh
E2BThThThThThThTh
S2ThThThThThThTh
E3ThThThThThThTh
S3ThThThThThTh
E4PRPRPRPRPRPRPRPRPR
S4PRPRPRPRPRPRPRPRPR
Nepřítomní učitelé01234567891011
Drdková Lea....
Eibl Tomáš....
Forman Zdeněk......-....
Fridrichová Kateřina....
Horová Irena..-..-..----
Hradecký František....
Jelínek Václav..-..........
Křesťanová Libuše---....----
Novotná Hana..-
Pech Jiří........--
Roudnická Jana--
Sklenářová Alexandra--......--
Svrčina Jaroslav--..-......
Svrčinová Naděžda-..........
Turanská Alice..-
Ulip Pavel--
Vlčková Jindra....
Změny v rozvrzích učitelů:
Dlask Miroslav1. hododpadáKCVS4
2. hododpadáKCVS4
5. hododpadáKCVS3
6. hododpadáKCVS3
Fenclová Jana2. hododpadáSME3A
5. hododpadáSTK4A+
Novotná Klaudia1. hododpadáDOS4B (DOS)+
2. hododpadáNDS4B (DOS)+
3. hododpadáNDS4B (DOS)+
4. hododpadáNDS4B (DOS)+
Beneš Otakar4. hododpadáESPE3 (Et)
5. hododpadáESPE3 (Et)
6. hododpadáETEE2B+
Beneš Václav1. hododpadáPRAV1O+
2. hododpadáPRAV1O+
3. hododpadáPRAV1O+
4. hododpadáPRAV2Z
5. hododpadáPRAV2Z
6. hododpadáPRAV2Z
Bláhová Lucie1. hododpadáAJ2T (AJ2)
2. hododpadáAJ2T (AJ2)
3. hododpadáAJ1Z (AJ1)zrušeno
4. hododpadáAJ3A (AJ2)zrušeno
Čapková Petra1. hododpadáSTP4B (POS)+
2. hododpadáSTP4B (POS)+
6. hododpadáPOS3Azrušeno
7. hododpadáSTA1Azrušeno
Drdková Lea3. hododpadáAJ1T (AJ1)zrušeno
4. hododpadáIKT2A (1)zrušeno
5. hododpadáIKT2A (1)zrušeno
1.-2. hod Dozor
Eibl Tomáš6. hododpadáIKT1Z (2)zrušeno
7. hododpadáIKT1Z (2)zrušeno
1.-2. hod Dozor
Ficenec Karel1. hododpadáSATV3Z
Forman Zdeněk7. hododpadáKOMS4 (2/2)
1.-6. hod Dozor
Freibergová Dana1. hododpadáCNCS3 (2/2)
2. hododpadáCNCS3 (2/2)
3. hododpadáKCVS2 (1/2)
4. hododpadáKCVS2 (1/2)
5. hododpadáCNCS4 (1/2)
6. hododpadáCNCS4 (1/2)
Fridrichová Kateřina3. hododpadáNJ1Z (NJ)+zrušeno
1.-2. hod Dozor
Hanzal Josef2. hododpadáLOC4T
3. hododpadáLOC3Tzrušeno
4. hododpadáLOC3Tzrušeno
6. hododpadáDPL3Tzrušeno
Hospodka Karel1. hododpadáZED4Z
2. hododpadáZED4Z
3. hododpadáZED4Z
4. hododpadáZED4Z
5. hododpadáDPL4T
6. hododpadáDPL4T
Hradecký František3. hododpadáMAT2Tzrušeno
4. hododpadáMAT2Zzrušeno
6. hododpadáMAT1Tzrušeno
1.-2. hod Dozor
Hrnčířová Marika1. hododpadáAJ2T (AJ1)+
2. hododpadáAJ2T (AJ1)+
3. hododpadáAJ1Z (AJ2)+zrušeno
Hůlová Jindřiška3. hododpadáPRA4T
4. hododpadáPRA4T
5. hododpadáDPL2Tzrušeno
6. hododpadáDPL2Tzrušeno
Jelínek Václav1.-7. hod Dozor
Jelínková Lenka2. hododpadáAJ2A (AJ)
3. hododpadáAJ1A (AJ1)zrušeno
4. hododpadáAJ3A (AJ1)zrušeno
Jetmarová Jitka1. hododpadáCJLS1
3. hododpadáCJLE2B+
Del Maschio David0. hododpadáMITE3 (PsA)
1. hododpadáMITE3 (PsA)
4. hododpadáMITE4 (PsB)+
5. hododpadáMITE4 (PsA)
6. hododpadáMITE4 (PsA)
Moc Michal1. hododpadáPVPE4 (PsB)+
2. hododpadáPVPE4 (PsB)+
3. hododpadáISYE4 (PsB)+
4. hododpadáPVPE3 (Ps)
5. hododpadáPVPE3 (Ps)
Morongová Zuzana1. hododpadáMATS2
2. hododpadáCHEE1
4. hododpadáCHE1Tzrušeno
5. hododpadáCHE1Zzrušeno
6. hododpadáCHE1Azrušeno
Mynář Zbyněk2. hododpadáKOPV3Z
Novotná Hana4. hododpadáEKO2Tzrušeno
5. hododpadáPRA3Tzrušeno
6. hododpadáTEA1Z (1)zrušeno
1.-2. hod Dozor
Pech Jiří1.-6. hod Dozor
Pomichálek Jan2. hododpadáIKTS1
3. hododpadáIKTS2 (2/2)
4. hododpadáIKTS2 (2/2)
6. hododpadáIKTE1
7. hododpadáIKTS2
Procházka Jiří4. hododpadáPRA2A (2)zrušeno
5. hododpadáPRA2A (2)zrušeno
6. hododpadáPRA2A (2)zrušeno
7. hododpadáPRA2A (2)zrušeno
Roudnická Jana5. hododpadáTEV2Z (Chl)zrušeno
6. hododpadáTEV2Z (Chl)zrušeno
1.-2. hod Dozor
Sklenářová Alexandra1.-7. hod Dozor
Svrčina Jaroslav0.-6. hod Dozor
Svrčinová Naděžda1.-6. hod Dozor
Turanská Alice3. hododpadáPOS4A (POS)+
4. hododpadáPOS4A (POS)+
1.-2. hod Dozor
Tuzar Jindřich1. hododpadáPRAE4 (Et)
2. hododpadáPRAE4 (Et)
3. hododpadáPRAE4 (Et)
4. hododpadáPRAE4 (Et)
5. hododpadáPRAE4 (Et)
6. hododpadáPRAE4 (Et)
Ulip Pavel3. hododpadáEKO2Zzrušeno
5. hododpadáSTP3Azrušeno
6. hododpadáEKO4B (1)+
1.-2. hod Dozor
Vlčková Jindra3. hododpadáFYZ2Azrušeno
4. hododpadáFYZ1Azrušeno
1.-2. hod Dozor
Zemanová Karla1. hododpadáPRA3Z
2. hododpadáPRA3Z
3. hododpadáPRA3Zzrušeno
4. hododpadáPRA3Zzrušeno
5. hododpadáPRA3Zzrušeno
6. hododpadáPRA3Zzrušeno
Změny v rozvrzích tříd:
V1O1.-9. hod Zkouškové období
V1Z1.-9. hod Zkouškové období
V2O1.-9. hod Zkouškové období
V2Z1.-9. hod Zkouškové období
V3Z1.-9. hod Jiný důvod
1A3. hodAJAJ1odpadá(Jl)
3. hodNJNJodpadá(Fd)
3. hodAJAJ2odpadá(Hn)
4. hodFYZodpadá(Vl)
5. hodSPVodpadá(Ks)
6. hodCHEodpadá(Mg)
7. hodSTAodpadá(Ča)
1.-2. hod třídnická hodina
1T3. hodAJAJ1odpadá(Dd)
4. hodCHEodpadá(Mg)
5. hodCJLodpadá(Ho)
6. hodMATodpadá(Hd)
1.-2. hod třídnická hodina
1Z3. hodAJAJ1odpadá(Bh)
3. hodAJAJ2odpadá(Hn)
3. hodNJNJodpadá(Fd)
4. hodCJLodpadá(Ks)
5. hodCHEodpadá(Mg)
6. hodTEA1odpadá(Nv)
6. hodIKT2odpadá(Eb)
7. hodIKT2odpadá(Eb)
1.-2. hod třídnická hodina
2A3. hodFYZodpadá(Vl)
4. hodIKT1odpadá(Dd)
4. hodPRA2odpadá(Pr)
5. hodIKT1odpadá(Dd)
5. hodPRA2odpadá(Pr)
6. hodPRA2odpadá(Pr)
7. hodPRA2odpadá(Pr)
1.-2. hod třídnická hodina
2T3. hodMATodpadá(Hd)
4. hodEKOodpadá(Nv)
5. hodDPLodpadá(Hů)
6. hodDPLodpadá(Hů)
1.-2. hod třídnická hodina
2Z3. hodEKOodpadá(Up)
4. hodMATodpadá(Hd)
5. hodTEVChlodpadá(Ro)
6. hodTEVChlodpadá(Ro)
1.-2. hod třídnická hodina
3A3. hodCJLodpadá(Ho)
4. hodAJAJ1odpadá(Jl)
4. hodAJAJ2odpadá(Bh)
5. hodSTPodpadá(Up)
6. hodPOSodpadá(Ča)
1.-2. hod třídnická hodina
3T3. hodLOCodpadá(Hz)
4. hodLOCodpadá(Hz)
5. hodPRAodpadá(Nv)
6. hodDPLodpadá(Hz)
1.-2. hod třídnická hodina
3Z3. hodPRAodpadá(Zm)
4. hodPRAodpadá(Zm)
5. hodPRAodpadá(Zm)
6. hodPRAodpadá(Zm)
1.-2. hod třídnická hodina
4A1.-9. hod Jiný důvod
4B1.-9. hod Jiný důvod
4T1.-9. hod Jiný důvod
4Z1.-9. hod Jiný důvod
E11.-6. hod třídnická hodina
S11.-6. hod třídnická hodina
E2A1.-7. hod třídnická hodina
E2B1.-7. hod třídnická hodina
S21.-7. hod třídnická hodina
E30.-6. hod třídnická hodina
S31.-6. hod třídnická hodina
E41.-9. hod Prázdniny
S41.-9. hod Prázdniny
Pedagogický dohled u třídy:
1A, 1.-2.hod - Vlčková Jindra
1T, 1.-2.hod - Drdková Lea
1Z, 1.-2.hod - Eibl Tomáš
2A, 1.-2.hod - Turanská Alice
2T, 1.-2.hod - Novotná Hana
2Z, 1.-2.hod - Ulip Pavel
3A, 1.-2.hod - Hradecký František
3T, 1.-2.hod - Fridrichová Kateřina
3Z, 1.-2.hod - Roudnická Jana
E1, 1.-6.hod - Svrčinová Naděžda
S1, 1.-6.hod - Forman Zdeněk
E2A, 1.-7.hod - Jelínek Václav
E2B, 1.-7.hod - Jelínek Václav
S2, 1.-7.hod - Sklenářová Alexandra
E3, 0.-6.hod - Svrčina Jaroslav
S3, 1.-6.hod - Pech Jiří